بستنی

بستنی بعنوان یک سیستم غذایی پیچیده، از حباب های ریز هوا، که در فاز آبی پیوسته نیمه منجمد پراکنده اند تشکیل شده است که کیفیت مطلوب آن با فرآیند و فرمولاسیون مناسب حاصل می گردد.

نمایش یک نتیجه