شیرکاکائو

در حال حاضر مصرف انواع نوشیدنی های لبنی طعم دار به سرعت افزایش یافته است که متداول ترین آنها شیرکاکائو است. شیرکاکائو با استفاده از شیر، شکر، پودر کاکائو و بعضی از هیدروکلوئیدها، برای بهبود قوام و جلوگیری از رسوب ذرات کاکائو، تهیه می شود. در بین پایدار کننده های مورد استفاده در شیرکاکائو در حد وسیعی از کاراگینان استفاده می شود که دلیل آن رفتار خواص منحصر به فرد مخلوط کاراگینان و شیر ناشی از تاثیر متقابل ملکول های کاراگینان با میسل های کازئین می باشد. کاراگینان موجب افزایش پایداری و کاهش میزان رسوب شیرکاکائو می شود.همچنین استفاده از پایدارکننده های کاراگینان، آلژینات و کربوکسی متیل سلولز موجب افزایش ویسکوزیته شیرکاکائو می گردد.
شرکت TATE & LYLE با استفاده از دانش فنی بهترین تکنولوژیست های دنیا قادر به تولید استابلایزرهای پایدار کننده و قوام دهنده در شیرکاکائو شده است که درحال حاضر رضایت بسیاری از همکاران را در کارخانه های مختلف ایران دربر داشته است.