دوغ

دوغ فرآورده تخمیری آشامیدنی شیر است که اساسا از رقیق سازی ماست بدست می آید و همراه با سایر فرآورده های تخمیری در خاورمیانه و آسیای میانه، از قدیم متداول بوده و امروزه مصرف آن در کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه بسیار رایج است. در آغاز، دوغ در ایران بعنوان یکی از فرآورده های جانبی تولید کره به روش سنتی بوده است. اما امروزه با تغییر در روش های تولید و افزایش مصرف سرانه این فرآورده، بعنوان رایج ترین و پرمصرف ترین نوشیدنی تخمیری تولید می شود. با توجه به فرآیند تولید، دوغ به دو نوع کلی تقسیم بندی می گردد: دوغ بدون گاز و دوغ گازدار.

 

با استفاده از استابلایزر شرکت TATE & LYLE میتوانیم دوغ تکفاز با غلظت بالا و یا دوغ دوفاز با غلظت بالا را تولید کنیم.